Ing. Karol Mudroch, Kríková 18, 821 07 Bratislava


Ing. Karol Mudroch K - M - K


 • Výchova, vzdelávanie v oblasti BOZP, PO a TZ
 • Spracovanie dokumentácie v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o PO 124/06 Z.z. o BOZP
 • Pravideľné kontroly pracoviska - mesačne
 • Odborné prehliadky elektro - 1,50 € za el. spotrebič
 • Cena sa určuje podľa počtu zamestnacov, pracovného a požiarneho rizika

 • Oprávnenia:
  • výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
   • v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   • ev. čís.: VVZ-0646/07-01.1
   • vydané 2.7.2007
  • autorizovaný bezpečnostný technik - oprávnený šetriť pracovné úrazy
   • ev. čís.: ABT-001418-06
   • vydané 5.2.2007
  • technik požiarnej ochrany
   • č. 1/18/2009
  • elektrotechnik špecialista 531 IBA 1998 EL A EZ


©2003 C&C Tech, spol. s r.o.